Salki dydaktyczne

Wszystkie sale lekcyjne zostały wyposażone w sprzęt oraz niezbędne pomoce dydaktyczne. Nasze Centrum językowe zapewnia profesjonalne prowadzenie kursów. Od ponad 6 lat uczymy z zachowaniem najwyższych standardów.